Debatten om genåbning af landet på Twitter

Af Nicolaj Sveiger og Sander Andreas Schwartz

Digital Media Lab har denne gang undersøgt den poliske debat før, under og efter Regeringens pressemøde den 7. maj samt partilederdebatten den 14. maj i forbindelse med COVID-19 og fase 2 af genåbningen af landet.

Pressemødet d. 7. maj

Efter en hel dags forhandlinger med folketingets partiledere trådte Mette Frederiksen frem i Mariensborgs have for at fortælle, hvad der var blevet lavet en bred politisk aftale om. Vi har kigget på hvilke hashtags, som var de mest brugte på Twitter i denne periode. Disse hashtags har vi inddelt i fem politiske kategorier, som hver rummer forskellige grupper af hashtags.

Grafen viser hvilke politiske emner, som der på Twitter blev omtalt mest i tre dage fra den 6.-8. maj via det populære politiske hastags #dkpol, som bruges til at diskutere politik i Danmark. Selve pressemødet var den 7. maj, så giver denne graf overblikket over de centrale hashtags dagen før, under og efter pressemødet. X-aksen viser antal gange et hashtag under den politiske kategori er blevet brugt i et tweet sammen med #dkpol. Hvis man eksempelvist skriver i et tweet ”Den grønne omstilling er vigtig! #dkpol #dkgreen #dkklima så vil de Miljø- og klimarelateret hashtags tælle som to under Miljø- og klimapolitik-kategorien nedenfor i grafen.

  • Kategorien ’Økonomipolitik’ dækker over hashtaggene #dkbiz, #dkøko og #dkfinas.
  • Kategorien ’Miljø- og klimapolitik’ dækker over hashtaggene #dknatur, #dkgreen, #dkklima, #plasticchange og #actonclimate
  • Kategorien ’Regionalpolitik’ dækker over hashtaggene #eu, #svpol, #nopol , #fipol, #dkeu, og #deutschland
  • Kategorien ’Sundhedspolitik’ dækker over hashtaggene #sundpol, #bedrepsykiatri og #tørdublivesyg
  • Kategorien ’Beskæftigelsespolitik’ dækker over hashtaggene #arbejde og #dkjob.

Dagen inden pressemødet ses det tydeligt, at det er regionalpolitik, som var det store omdrejningspunkt. Regionalpolitik er i denne sammenhæng debat omkring grænseåbningen ved de omkringliggende lande. Der bliver i høj grad diskuteret hvorvidt grænsen mod Tyskland skal åbnes, så de tyske turister kan besøge Danmark, men også om der skal være adgang til Danmark fra Norge, Finland og Sverige. Derudover bliver der også diskuteret hvilket land, som har håndteret coronakrisen bedst. Det samme gør sig gældende dagen efter pressemødet, hvor det ses at økonomipolitik er nævnt mere end dobbelt så mange gange som miljø- og klimapolitik. Ydermere ses det også, at økonomipolitik fyldte meget på dagen for pressemødet. Det kan skyldes, at Mette Frederiksen præsenterede en bred aftale, som gjorde at detailhandlen og restauranter kunne åbne igen.

På dagen var det samtidig også tydeligt, hvornår der blev tweetet mest. Det skal dog nævnes, at denne data er taget fra hashtagget #dkpol. Det er således også primært politiske kommentatorer, journalister og andre politikere, som reagerer på pressemødet og bruger hashtagget dkpol i tidsrummet omkring pressemødet.

Partilederdebat den 14. maj

Efter at have annonceret en aftale om genåbning, så arrangerede tv-kanalerne TV2 og DR en fælles partilederdebat sendt fra Statens Museum for Kunst. Debatten havde navnet ‘Hvordan får vi Danmark tilbage’. I den forbindelse har vi lavet samme undersøgelse om partilederdebatten som ved pressemødet den 7. maj.

Grafen viser hvilke politiske emner, som der på Twitter blev omtalt mest over perioden 13.-15. maj.

I dette diagram er det tydeligt at se miljø- og klimapolitikken dagen inden ikke var et særlig diskuteret emne, men på dagen for partilederdebatten var det, det mest omtalte emne. Derudover var regionalpolitik dagen inden og på dagen for partilederdebatten meget omtalt på Twitter, men også dagen efter – dog ikke i et så højt et tal som de to andre dage. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at miljø- og klimapolitik ikke er højere den 15. maj, da der blev vedtaget en bred politisk aftale om klimatilpasning.

Man kan derfor konkludere, at regionalpolitikken og miljø- og klimapolitikken på dagen for debatten var de mest omdiskuterede emner på Twitter. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at miljø- og klimapoltikken bliver diskutere over dobbelt så mange gange som økonomipolitik. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at der ikke er omtale af miljø- og klimapolitikken, i det aftalen om klimatilpasning blev vedtaget, men dette kunne skyldes, at aftalen var bredt indgået af regeringen, Venstre, Konservative, Radikale, SF, Enhedslisten, DF, og LA, hvilket således gav mindre anledning til politisk debat og kritik.

Vi har derudover også lavet en netværksgraf, hvor man kan se hvilke profiler som blev nævnt mest og er mest centrale på Twitter i løbet af hele dagen den 14. maj, hvor partilederdebatten fandt sted. Profiler fra politiske partier er farvet med partiets farve. For at blive præsenteret på netværksgrafen skal man være nævnt 10 gange eller mere eller nævne en anden 10 gange eller mere. Nodernes størrelse er desuden også baseret på antal af @mentions, det vil sige at noden er større, hvis profilen nævnes mange gange.

På netværksgrafen ses det, at Jakob Elleman-Jensen er den mest centrale og største node efterfulgt af Alex Vanopslagh, Venstredk og regeringdk. Det ses ligeledes, at der er flest noder i netværket fra den radikale gruppe, da der i netværket er fire noder med de radikales partifarve. Man kan ligeledes se, at både Pernille Skipper og Peter Skaarup er de eneste repræsentanter for deres parti, som er nævnt over 10 gange. De grå noder er private aktører, som ikke var muligt at identificere som offentlige eller politiske aktører.

Ud fra ovenstående analyser, er det muligt at konkludere, at debatten på Twitter i høj grad handler om at åbne landet mere og hvilke konsekvenser det har, hvis det ikke sker. Dette er således mere dominerende end debatten om sundhed eller de problemer, som der er ved de antal arbejdsløse danskere. Derudover ses det også, at det i høj grad er Jakob Elleman-Jensen som løber med opmærksomheden på Twitter. Dette kan skyldes, at både Jakob Elleman-Jensen og partiet Venstre forsøger at positionere sig synligt som oppositionen, der således forventes at stille de kritiske spørgsmål til Mette Frederiksens og regeringens planer for genåbningen af Danmark.